ZIP

Kup plik fadziejowic.zip zawierający wszystkie PDFy ze strony www.pawelbiernacki.net + dodatkowo wiersze dla dzieci. Cena 5€.
  
Archive: fadziejowic.zip
 Length  Method  Size Cmpr  Date  Time  CRC-32  Name
-------- ------ ------- ---- ---------- ----- -------- ----
  73223 Defl:N  67408  8% 02-24-2022 13:07 7b2c1b73 beethoven.pdf
 233177 Defl:N  214636  8% 02-24-2022 13:07 40ed6c60 biernackizmy.pdf
  64528 Defl:N  58984  9% 02-24-2022 13:07 87f8660b doktor_burns.pdf
  60004 Defl:N  56455  6% 02-24-2022 13:07 eeac842e jacek_soplica_wypracowanie.pdf
  73034 Defl:N  67388  8% 02-24-2022 13:07 b46aac88 kontrwywiad.pdf
  56072 Defl:N  50899  9% 02-24-2022 13:07 71f42565 kowalska.pdf
 157598 Defl:N  143767  9% 02-24-2022 13:07 5f58be8b olenka.pdf
  52560 Defl:N  49260  6% 02-24-2022 13:07 1f8c5ea6 polski_szowinizm.pdf
  45711 Defl:N  43352  5% 02-24-2022 13:07 47b254b1 przeciw_Rzymowi.pdf
  60519 Defl:N  56105  7% 02-24-2022 13:07 ce189bb6 sciaga_z_historii.pdf
  36187 Defl:N  34555  5% 02-24-2022 13:07 a8041755 sprawa_panstwa_O.pdf
  64459 Defl:N  59432  8% 02-24-2022 13:07 e560aa7b teoria_identyfikacji_prorokow.pdf
  38708 Defl:N  36331  6% 02-24-2022 13:07 2cd47aa8 trak.pdf
 189654 Defl:N  180567  5% 02-24-2022 13:07 942cc660 vademecum_klerykala.pdf
  33054 Defl:N  30546  8% 02-24-2022 13:07 89a9bbc8 wanda_i_rydgier.pdf
 170838 Defl:N  162961  5% 02-24-2022 13:07 e723c032 wiersze_pawla_biernackiego2.pdf
 786517 Defl:N  436477 45% 02-24-2022 13:07 4249f64c wiersze_pawla_biernackiego.pdf
  54588 Defl:N  50656  7% 02-24-2022 13:07 34e91e48 wino.pdf
  42414 Defl:N  39801  6% 02-24-2022 13:07 6ea17c1f wokulski.pdf
  50540 Defl:N  47979  5% 06-24-2010 12:17 9a379271 wrag_wsjakich_priedrassudkow.pdf
  73145 Defl:N  65898 10% 02-24-2022 13:07 b21ba475 wywiad_z_biernackim.pdf
  99003 Defl:N  93465  6% 02-24-2022 13:05 7828b4f7 www_poezja_pawel_biernacki_net_dla_dzieci.pdf
--------     ------- ---              -------
 2515533     2046922 19%              22 files
  
Sklep